Big Bang

Big Bang


 

4/15/17 – Seibu Dome, D-LITE – Tokorozawa, Japan

Purchase tickets


 

4/16/17 – Seibu Dome, D-LITE – Tokorozawa, Japan

Purchase tickets


 

4/22/17 РKyocera Dome, D-LITE РOsaka, Japan

Purchase tickets


 

4/23/17 РKyocera Dome, D-LITE РOsaka, Japan

Purchase tickets